Науковий журнал «Нові технології в будівництві» заснований у січні 2001 року Академією будівництва України (АБУ), ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») та Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21943-11843ПР від 31.03.2016 р.

ISSN 2664-0406 (Print) 2664-0414 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Науковий журнал «Нові технології в будівництві» видається Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва два рази на рік.

Журнал «Нові технології в будівництві» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) у галузі технічних наук зі спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на підставі Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) та 051 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 073 «Менеджмент» на підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).

У журналі публікуються наукові статті з проблем новітніх технологій у будівельному виробництві. Тематична спрямованість журналу передбачає широке охоплення всіх сучасних проблем в області технології будівництва та будівельного виробництва.

Високий науково-технічний рівень журналу забезпечується участю в його формуванні фахівців найвищої кваліфікації – докторів та кандидатів наук. До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн. Журнал розрахований на широкий загал читачів, що працюють у будівельній галузі. Дописувачами журналу є члени Академії будівництва України, працівники Міністерств та Державних комітетів України, працівники будівельних організацій, підприємств будіндустрії та будівельних матеріалів, проектних, проектно-вишукувальних та науково-дослідних інститутів та організацій, закладів вищої освіти незалежно від форм власності, претенденти на здобуття вчених ступенів, що здатні запропонувати нові прогресивні і перевірені на практиці або теоретично-обгрунтовані технології будівництва.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Нові технології в будівництві», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».