ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ФАХОВОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ»

 

Завантажити інформаційний буклет у PDF форматі

 

Шановні автори, оголошується набір статей до нового випуску.

Для публікації статті у науковому журналі «Нові технології в будівництві» (Категорія «Б») № 41, 2022 необхідно до 6 травня 2022 року (включно) заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. наступні матеріали: статтю, оформлену за наведеними нижче вимогами, та відскановану квитанцію про сплату вартості публікації.

Реквізити для сплати публікаційного внеску надаються після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку.

Вартість публікації становить 800 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.

Прохання називати файли за прізвищем автора.

Авторські примірники наукового журналу «Нові технології в будівництві», будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 18 липня 2022 року.

 

Вимоги до наукової статті

Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню видання. Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською (для іноземців), англійською. Обсяг статті повинен бути мінімум 12 повних сторінок, максимум 20 сторінок.

Стаття повинна містити: індекс УДК, анотації та ключові слова, відомості про авторів (науковий ступінь та посаду кожного автора, місце роботи, місто), список літератури та references.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Транслітерація імен та прізвищ для списку References з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

 

Технічні вимоги

Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення doc). Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

Шрифт – Times New Roman 14. Інтервал – 1,5. Дозволяється застосування напівжирного шрифту і курсиву. Таблиці набираються у Microsoft Word і Microsoft Excel. Формули набираються в Microsoft Equation. Малюнки і фотографії (чорно-білі або кольорові) додатково подаються у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi поширених графічних форматів (JPG, BMP, TIFF).

 

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Неправильно оформлена автором стаття, що не відповідає зазначеним вимогам, розглядатися не буде. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.