НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 21, 2011

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

О.М. Галінський, О.М. Чернухін, Є.М. Івінський
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ПРИ БУДІВНИЦТВІ НСК “ОЛІМПІЙСЬКИЙ”

П.Є. Григоровський, Л.О. Косолап, Н.П. Чуканова
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСТЕЖЕННІ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬ

И.В. Шумаков, В.Н. Секретная
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИКАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ В СКЛАДСКИХ ЗДАНИЯХ

П.Є. Григоровський, Л.О. Косолап, Н.П. Чуканова
ВПЛИВ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ БУДІВЕЛЬ

Г.Н. Мещеряков
ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ, ПОГРУЖАЕМЫХ ВДАВЛИВАНИЕМ

М.В. Суханевич
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІН’ЄКЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ПОЛІІЗОЛЦІАНАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ

Ю.Г. Гасан, Д.А. Кириленко
ОЦІНКА ВОДОСТІЙКОСТІ СУХИХ ГІПСОВМІЩУЮЧИХ МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СУМФШЕЙ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДІВ

Л.Г. Кучма
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

А.И. Гармаш, А.Н. Костенко
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО БАЛЛАСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

В.І. Терновий, І.М. Уманець
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ САНУВАЛЬНОЇ ШТУКАТУРКИ

О.М. Галінський, В.О. Іваненко, А.А. Франівський, В.П. Омельчук
ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА — ШЛЯХ ДО МАСОВОГО СПОРУДЖЕННЯ ДОСТУПНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

А.А.Франивский, В.П. Максименко, Т.В. Рунова, П.В. Войтенко, О.В. Яцько.
КОНСТРУКЦИИ САМОНЕСУЩИХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Є.А. Загоруйко, С.О. Лозовий
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ДЕФОРМАЦІЙ

М.Г. Ярмоленко, Ю.І. Бусько, О.В. Федоряка
ЛИЦЮВАЛЬНА ЦЕГЛА ЧИ ШТУКАТУРКА

Д.О. Хохлін
СТАН БУДІВЛІ ПРИ ПОЄДНАННІ СЕЙСМОНЕБЕЗПЕКИ ТА УМОВ, ЩО МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНИХ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОСНОВИ