НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 32, 2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Григоровский П. Е., Молодед А. С., Уманец И. М.
УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ТУРБОАГРЕГАТА МИНСКОЙ ТЭЦ-3 МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОБОЙМАМИ И ПОДВЕДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАМ

Савйовский В.В., Соловей Д.А., Овчинников О.Э.
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

Леонович С.Н., Полейко Н.Л.
ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОСТАВОВ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Банніков Д.О.
ОЦІНКА ПРАКТИЧНОЇ ЗБІЖНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ПЛАСТИНЧАСТИХ МОДЕЛЕЙ В МЕТОДІ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Радкевич А.В., Нетеса А.Н.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА

Шмуклер В.С., Бугаевский С.А.
СОЗДАНИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Білик С.І., Тонкачеєв В.Г.
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ВЕРХНЬОГО ЯРУСУ ПОЛОГОГО КУПОЛЬНОГО ПОКРИТТЯ

Сердюк В.Р., Франишина С.Ю.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ «ЗЕЛЕНОГО» БУДІВНИЦТВА

Толмачов С.М., Бєліченко О.А., Захаров Д.С., Чорногал Р.Ю.
ВПЛИВ ЛЕЩАДНИХ ЧАСТИНОК НА МІЦНІСТЬ ПРИ ЗГИНІ ДОРОЖНІХ ЦЕМЕНТНИХ БЕТОНІВ

Довгалюк В.Б., Пефтєва І.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УЛОВЛЕННЯ РІДИННО-ПИЛОВИХ УТВОРЕНЬ З ГАЗОВОГО ПОТОКУ СКРУБЕРАМИ ВЕНТУРІ

Ахмеднабієв Р.М., Ахмеднабієв Р.Р.
ТЕХНОЛОГІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СТІНОВОЇ ПАНЕЛІ З БЕТОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛОШЛАКІВ КОТЛІВ ІЗ ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ КИПЛЯЧИМ ШАРОМ

Мудрий І.Б.
НЕОБХІДНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ МІНІ-КРАНІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБСЯГУ ТА РІВНЯ СКЛАДНОСТІ РОБІТ

Клюка О. М. 
СКОРЕГОВАНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ПРОСТОРОВИХ ПЕРЕРІЗІВ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЯМОКУТНОГО ПРОФІЛЮ З ОДИНОЧНОЮ АРМАТУРОЮ ПРИ ЗГИНІ З КРУЧЕННЯМ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Довженко О.О., Погрібний В.В., Шостак І.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБІРНО-МОНОЛІТНОГО КАРКАСУ В БАГАТОПОВЕРХОВОМУ БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ

Гудзь С.А., Гасенко А.В.
РОЗБІЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ СТАЛЕВИХ ДВОТАВРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЗГИНАЛЬНО-КРУТИЛЬНОЮ ФОРМОЮ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ

Маркова М. А., Кравченко Д. В.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОВЫХ СВАЙ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Іванейко І.Д., Олексів Ю.М., Кушнір Я.П.
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ТИПОРОЗМІРІВ МОНТАЖНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ СТРІЛОВИХ КРАНІВ

Біда С.В., Великодний Ю.Й., Ларцева І.І., Ягольник А.М., Пальцун О.А.
ЗАКРІПЛЕННЯ СХИЛІВ ГРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИГОТОВЛЕНИМИ ЗА БУРОЗМІШУВАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ