НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 42, 2023

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Кайдаш М.Д.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ВЕЛИКИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ СТАТИЧНИХ І ВІБРАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Мітрофанов В.П., Митрофанов П.Б.
РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ТРІЩИНАМИ НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НАПРУЖЕННЯ ЗА КРАЄМ ТРІЩИНИ

Постернак О.О., Кравченко С.А., Уразманова Н.Ф., Агаєва О.А., Столевич І.А.
РОБОТА СТІНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ З КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ В УМОВАХ ПОЗАЦЕНТРОВОГО СТИСКУ

Чебанов Т.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ МАШИН

Чебанов Т.Л.
ДИНАМІКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Хоменко В.М.
КОМПЛЕКСНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ СТІН БУДИНКІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ПОЖЕЖІ, ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ