НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 21, 2011

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Галінський О.М., Грубська Л.М., Басанський В.О.
ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРИ ВЛАШТУВАННІ КОТЛОВАНУ “ХОЛОДНОЇ ЗОНИ” НА НСК “ОЛІМПІЙСЬКИЙ”

Максименко В.П., Филинский Л.В.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЕМПФЕРНОГО ТИПА ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ БОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Франівський А.А., Максименко В.П., Войтенко П.В.
ДЕФОРМАЦІЇ ІСНУЮЧИХ СПОРУД В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ

Гармаш А.И.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА ОБЬЕКТАХ НСК “ОЛИМПИЙСКИЙ”

Барабаш М.С., Гензерський Ю.В., Покотило Я.В.
Методи мінімізації ймовірності прогресуючого руйнування висотної будівлі при дії сейсмічних навантажень

Слободян Я.О., Мельничук О.В., Ільїн М.І.
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Павлюк І.М.
ДИСПЕРСНОАРМОВАНІ ДРІБНОЗЕРНИСТІ БЕТОНИ З ПОКРАЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ЗОЛОЦЕМЕНТНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

Михайленко В.М., Терентьєв О.О., Корнієнко М.В.
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНДАМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Галінський О.М., Марчук С.А.
ОЦІНКА ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИЇМОК ТА ПАЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕРУЙНІВНИХ МЕТОДІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА АКУСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

Григоровський П.Є., Дейнека Ю.В., Косолап Л.О.
СКЛАД БАЗИ ЗНАНЬ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОIЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ВИБОРУ ЗАСОБІВ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

Григоровський П.Є., Дейнека Ю.В., Косолап Л.О.
ІНФОРМАЦІЙНОIЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ у БУДІВНИЦТВІ

Кедык И.В.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО И ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА

Григоровський П.Є., Дейнека Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДБН В.1.3I2:2010 "ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У БУДІВНИЦТВІ"

Городецкий А.С.
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЬЕКТОВ

Городецкий А.С., Барабаш М.С.
КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ