НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 22, 2011

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

О. М. Галінський
ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА СЬОГОДНІ. ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

П.М. Шевчук
ПРИВІТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

П.Є. Григоровський, Ю.В. Дейнека, Л.О. Косолап
НОРМАТИВНА БАЗА ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ

П.Є. Григоровський, Ю.В. Дейнека, Д.М. Дорошенко
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

М.В. Білоус
ДОСВІД ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНО-МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЬОГО КОМПЛЕКСУ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕТРОПОЛІТЕНУ

О.П. Кривий
ДОСВІД РОБОТИ ГЕОДЕЗИЧНОЇ СЛУЖБИ ХК “КИЇВМІСЬКБУД”

П.Є. Григоровський, Ю.В. Дейнека
УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ"

М.И. Лобов, А.А. Анненков, С.С. Маликов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ДОНБАСС#АРЕНА"

С.Г. Могильный; А.А. Шоломицкий
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, МОНТАЖЕ И МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

Р.В. Шульц
МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ДЕФОРМАЦІЙ ПРОСТОРОВИХ ОБОЛОНОК

Білоус М.В., Ковтун В.Я.
МОНІТОРИНГ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ ОСНОВНИХ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ТОРГОВО-ОФІСНОГО ЦЕНТРУ "ПАРУС"

П.Є. Григоровський, Ю.В. Дейнека, Л.О. Косолап
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ ВИКОНАННЯ ГЕОДЕЗИЧНІХ РОБІТ

И.Л.Учитель, В.Н. Ярошенко, Б.Б. Капочкин, С.П. Войтенко
НАУЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ “МЕДЛЕННЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ”

Г.В. Васько, П.Д. Крельштейн
ВИМОГИ ДО ОПТИКО#ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КАДАСТРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

В.С. Старовєров, О.В. Адаменко
МЕТОДИКА ПЕРЕРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СИСТЕМУ КООРДИНАТ ОБ'ЄКТА

А.Н. Самойленко, Ю.Ю. Глушко, Б. П. Кукарека
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ НИВЕЛИРОВ И ТЕОДОЛИТОВ АУПНТ

Р.А. Дем’яненко
СУЧАСНИЙ СТАН ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ВИСОТНИХ СПОРУД

П.Є. Григоровський,  Ю.В. Дейнека, Л.В. Терещенко
ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ

С.П. Боднар
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ФОТОГРАММЕТРІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕЛИКОМАСШАБНИХ КРЕСЛЕНЬ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ