НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 27-28, 2014

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

О.М.Галінський, О.В. Горда
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕКРАНА ПІД СПОРУДОЮ

П.Є. Григоровський
ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ПРИДАТНІСТЬ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

П.Є. Григоровський, Н.П. Чуканова
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЙ КОРИСНОСТІ

В.П. Чичулін, К.В. Чичуліна
МЕЖА ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛИ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВІДМОВИ ОБ'ЄКТА З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРА ЧАСУ

В.В. Савйовський, А.П. Броневицький
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ЇХ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ

И.В. Шумаков, Ю.В. Фурсов, В.В. Обухов
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТОДОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И.А. Менейлюк
СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

Аднан Абу Саль, В.В. Клюєва, В.І. Савенко
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ПОСТАВКИ БЕТОНУ В УМОВАХ СУХОГО І ЖАРКОГО КЛІМАТУ

Д.В. Михайловський, Т.С. Бабич
РАЦІОНАЛЬНА КОНСТРУКТИВНА СХЕМА АРОК З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ

И.Л. Учитель, Б.Б. Капочнин, С.П. Войтенко
НАРУШЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИЛИВНЫХ ГЕОДЕФОРМАЦИЯХ, КАК ПРИЧИНА ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ

А.С. Вакалюк
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ

Ю.В. Дорошук, А.С. Максимов
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ТА ОЦІНЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

О.В. Коновалова
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА/РЕКОНСТРУКЦІЇ АЕРОПОРТІВ

В.В. Концевич
МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ НЕСИЛОВОГО МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА

І.М. Уманець
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОРИСТІСТЬ САНУЮЧОЇ ШТУКАТУРКИ ПРИ ЇЇ ВЛАШТУВАННІ