НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 33, 2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ ЖУРНАЛУ

Галінський О.М., Басанський В.О., Грубська Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ СТІЙКОСТІ СХИЛУ У ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ В РАЙОНІ 9-ГО МКР. М. ІЛЛІЧІВСЬК

Григоровський П.Є.
МЕТОДОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНА-ЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ НА ВСІХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Максименко В.П., Марчук С.А., Городецкий Д.А., Стрелец-Стрелецкий Е.Б., Медведенко Д.В.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОГО ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ СИСТЕМОЙ ГРУНТ

Шумаков И.В., Микаутадзе Р.И., Салия М.Г., Ляхов И.И.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Дорофєєв В.С., Зінченко Г.В.
ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПОЧАТКОВУ СТАДІЮ РОБОТИ КОМПОЗИТІВ

Гибаленко А.Н., Гибаленко В.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА КОНСТРУКЦИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ УРОВНЕ КОРРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ

Тонкачеєв Г. М., Чебанов Т. Л.
ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ДЕМОНТАЖУ-МОНТАЖУ ТЕПЛИЦЬ В УМОВАХ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю.
ВПЛИВ ДОДАВАННЯ ГІДРАТУ АЛЮМІНІЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИМ ПОКРИТТЯМ

Менейлюк А.І., Черепащук Л.А., Федоренко П.П.
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Гончаренко Д. Ф., Бондаренко Д. А.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СМОТРОВЫХ ШАХТ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ В Г. ХАРЬКОВ

Hladyshev H.M., Hladyshev D.H.
THE METHOD OF DETERMINING THE SEQUENCE OF CONSTRUCTION WITH IN THE AREA OF OLD HOUSING SYSTEM IN LVIV

Менейлюк О.І., Петровський А.Ф., Бабій І.М., Борисов О.О., Кирилюк С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ІН’ЄКЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Пашинський В.А., Карпушин С.О., Карюк А.М.
ДОЦІЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖЕНЬ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ УКРАЇНИ

Терновий В.І.
ГІДРАВЛІЧНИЙ СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ БІТУМНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Podelnik M., Saiyouri N.
THE PHASE FIELD REGIME OF A GROUTING MODEL

Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О. , Кузнецова І. О.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ТЕХНОЛОГІЇ БЕТОНУ

Данелюк В.И., Бичев И.К., Рубцова Ю.А., Цвигун С.И., Иванец А.Е.
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОРСКИХ ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Ковтун В., Білоус М.В.
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ БУДІВЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ М. КИЄВА